GoloCarCare - Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô của Launch

Phụ kiện ô tô cao cấp của Launch

Close

26/06/2017

Đưa phương pháp tiếp cận hạt nhân ở Lâm Đồng & Khánh Hoà

Ngày 20 và 21 tháng 5, nhóm dự án TCV gồm các thành viên công ty Magiwan, Omiz, Mekongwave và các thành viên khác đã giới thiệu và triển khai phương pháp tiếp cận hạt nhân cho các doanh nghiệp, nông dân, hiệp hội và nhân viên thuộc phòng xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà.

Đến với Đà Lạt – Lâm Đồng, những người nông dân và doanh nghiệp thu mua chế biến nông sản còn gặp rất nhiều khó khăn: khó khăn đầu ra cho sản phẩm, giá bán ra bất ổn, thị trường bị thâu tóm bởi các công ty lớn, khó khăn cho hướng xuất khẩu, khó khăn trong quản lý chi phí nhân công … được chuyên gia hạt nhân thu thập nhanh chóng thông qua phương pháp MetaPlan, trong tình huống giả định là nhóm hạt nhân trồng cafe.

Ví dụ về 20 bước hình thành nhóm hạt nhân thợ mộc Sri Lanka, cho chúng ta thấy cụ thể một cấu trúc nhóm, cách mời hội viên tham gia cùng ngành mộc một các tổng quát. Với tình huống ở đây chuyên gia hạt nhân giới thiệu tỷ mỉ vị trí từng hội viên, vị trí bảng và chuyên gia hạt nhân; thu thập ý kiến/câu hỏi qua công cụ MetaPlan, cách thức vận hành giải quyết khó khăn thông qua hội viên tư vấn hội viên.

Vai trò chuyên gia hạt nhân, quan trọng nhất là phải quan tâm đến quyền lợi từng hội viên, sao cho sau mỗi buổi họp họ đều đem về những điều bổ ích dần dần giải quyết thỏa đáng được những khó khăn của họ, giúp họ ngày càng phát triển.

Thành phần tham dự ở Nha Trang – Khánh Hoà với các ngành khá phân tán: Nội thất, xây dựng, đồ thể thao, thiết kế và du lịch. Các hội viên thực hành nhóm hạt nhân qua các khó khăn giả định nguồn cung cấp chất lượng không ổn định của các cửa hàng phở.

Đến đây át hẳn người tham gia của tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hoà đã hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của mạng lưới hạt nhân tới sự phát triển của doanh nghiệp, hiệp hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Anh Trần Quang Thắng – TS, Cố vấn dự án TCV giới thiệu mục tiêu của dự án tại Đà Lạt

Anh Phan Trần Hiếu – Chuyên gia hạt nhân dự án TCV thực hành nhóm hạt nhân trồng Cafe

Tham quan phòng thí nghiệm của anh Sơn – Nông dân thử nghiệm thành công Cafe Typica Arabica

Tham quan mô hình thu mua và phân phối nông sản Sieuthidalat.com.vn

Chị Yến Phương – Quản lý dự án TCV giới thiệu dự án tại Nha Trang

7
Một số hình ảnh tại Nha Trang

Tin tức hoạt động Related