GoloCarCare - Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô của Launch

Phụ kiện ô tô cao cấp của Launch

Close

18/08/2016

Hình ảnh GOLO X

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

Thiết bị GoloX

 

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

 

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

 

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

Vị trí cổng OBD

 

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

 

Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô Golo CarCare

Tin tức Related