GoloCarCare - Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô của Launch

Phụ kiện ô tô cao cấp của Launch

Close

15/08/2016

Ứng dụng

Golo CarCare là thiết bị được cắm vào cổng OBD của xe để truyền những dữ liệu về xe vào ứng dụng Golo CarCare. Thông qua ứng dụng này người dùng có thể quản lý và biết được những sự cố, lỗi hư hỏng đang xảy ra trên phương tiện của mình. Với ưu điểm nổi trội về đọc và báo cáo sự cố của ô tô, Golo CarCare đang được ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý, giám sát phương tiện ô tô cá nhân hoặc cho thuê xe tự lái.

Portrait of a man giving thumbs up while guy driving his car

Sản phẩm Related